REGULAMIN

I.Informacje ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym www.agatoffice.pl, zwanym dalej "Sklepem". Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu

Właścicielem Sklepu jest:
AGAT office Ireneusz Łuczak

Adres: 
ul. Nowakowskiego 2A/2
05-660 WARKA
Regon: 146879648
NIP: 797-157-46-64

Rachunek bankowy:
ING ODDZIAŁ W WARCE
78 1050 1777 1000 0091 3931 9124

II.Oferta

Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta.

Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.

Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.

Katalog produktów zamieszczony na stronach internetowych prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji. 

Ceny znajdujących się w Sklepie artykułów są podane w złotych polskich są cenami netto. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. Dla uzyskania wiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt z BOK (Biuro Obsługi Klienta).

Dla stałych klientów proponujemy atrakcyjne rabaty.

III. Zamówienia i realizacja

Zamówienia złożone w godz. 8-16 są realizowane w następnym dniu roboczym. Dostawa na terenie Warszawy i okolic realizowana jest w ciągu 24 godzin. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej w ciągu 48 godzin.

Warunkiem koniecznym do rejestracji w Sklepie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku podania danych nieprawdziwych, konto po weryfikacji zostanie usunięte. Aby dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym niezbędny jest "login", który uzyskają Państwo podczas rejestracji w sklepie on-line. W przypadku problemów nasi pracownicy udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji i pomogą zarejestrować się w naszym systemie.

Warunkiem do realizacji zamówienia jest podanie NIP-u, numeru telefonu oraz danych osoby zamawiającej.

Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez system automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego. Gdy zamówione produkty są już skompletowane konsultant wystawia fakturę VAT oraz wysyła do Klienta e-mila informującego, że towar jest przygotowany do wysyłki.

Na terenie Warszawy minimalna wartość zamówienia to 200zł.

Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.

Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.

IV. Wysyłka i koszty

Dostawy większości typowych przesyłek o wartości katalogowej netto powyżej 500 zł i wadze do 20 kg (waga wszystkich zamówionych artykułów) realizowane są na terenie całego kraju BEZPŁATNIE. Koszt i warunki przesłania zamówienia o niższej wartości lub wyższej wadze ustalany jest telefonicznie.

Odstępstwa od pkt 1 możliwe są po otrzymaniu zgody od pracownika Biuro Obsługi Klienta.

Koszty przygotowania przesyłki oraz dostarczenia do przewoźnika pokrywa Sklep. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku zaniedbań firmy kurierskiej.

Z chwilą odebrania przesyłki Klient otrzymuje fakturę, gwarancję (jeżeli taka istnieje) oraz instrukcję obsługi.

V. Formy płatności

Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:

  • gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi lub dostawcy),
  • przelewem bankowym na podstawie wystawionej faktury.

VI. Reklamacje i zwroty

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów.

Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z BOK, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z kserokopią faktury oraz podstemplowaną przez naszą Firmę kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.

Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.

Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem. 

VII. Ochrona danych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Sklepu, do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

W każdym momencie możecie Państwo zażądać zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie.

Jednocześnie Sklep zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów.

VIII. Pozostałe informacje

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych Sklepu)

Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.


Najczęściej kupowane

Aktualnie brak

Kontakt

Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji w godzinach 8.00 - 17.00

Ireneusz Łuczak

606 835 557

Marcin Rokicki

532 349 407

Skontaktuj się z naszym doradcą!